Konstytucja 3 Maja

3 maja 1791 roku uchwalono pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Stała się ona symbolem dążeń do odzyskania niepodległości i suwerenności Rzeczpospolitej i w tej postaci utrwaliła się w narodowej i historycznej świadomości Polaków.

     W związku z tym ważnym wydarzeniem historycznym na kilka dni przed Świętem Konstytucji 3 Maja (27 kwietnia 2012r.) odbył się w naszej szkole uroczysty apel. Po odśpiewaniu hymnu narodowego uczniowie klasy VIb zaprezentowali część artystyczną, w której przybliżyli historię uchwalenia tego najważniejszego w państwie dokumentu. Młodsi koledzy, którzy nie znają jeszcze dobrze historii naszego kraju, mieli okazję dowiedzieć się, jak ważnym dla Polski, Europy i świata było to wydarzeniem. 

 Wybrana grafika Wybrana grafika